Освіта дорослих – ключ до успіху та розвитку невеликих громад

Метою проєкту є розроблення моделей комунікації між представниками недержавних організацій та органів місцевої влади для створення можливостей безперерервного навчання жителів невеликих громад, популяризація освіти дорослих на місцевому рівні, зокрема розвиток ІТ-комперенцій.

Протягом 2020-2021 рр. Центр розвитку ініціатив “ІнСорс” розвиває напрямок освіти дорослих у співпраці з Іванівською територіальною громадою Тернопільської області.

Важливість навчання дорослих постійно зростає як в Україні, так і у світі. В нашій країні актуальність цього питання викликана необхідністю навчання персоналу підприємств, установ, організацій, зокрема безпосередньо на виробництві, а також потребою професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних.

Освіта дорослих – освіта, яку доросла особа здобуває з метою особистісного та професійного розвитку, адаптації до соціальних, економічних та інших змін в суспільстві.

Здійснення освітньо-інформаційної діяльності відбувається в межах та поза межами загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти.

Серед основних причин, чому такою важливою є освіта дорослих, можна назвати такі:

– допомагає покращити якість життя;

– сприяє особистісному розвитку;

– дозволяє швидше та якісніше пристосовуватися до викликів сучасності;

– вирішує економічні потреби;

– є основою громадянського суспільства;

– підвищує професійні компетенції працівників на місцях.

Безперервна освіта ставить перед собою такі завдання:

  • задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку через отримання неперервної освіти;
  • формування в осіб, які навчаються, громадянської позиції, здатності до праці й життя в умовах сучасної цивілізації, її демократичного розвитку;
  • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей суспільства;
  • поширення знань серед населення; підвищення його культурного та освітнього рівня.